فروشگاه اینترنتی پادون
دسته بندی ها
  سبد خرید
  فیلترها
  تنظیمات
  جستجو

  درباره ما

  پادون از کجا شروع شد؟

  نـقطه شـروع پـادون از فـروشـگاه سـالـومـون شیراز در سـال 1391 شـروع شـد و بـا تـخصص بـر روي بـرنـد سـالـومـون و نـمایندگی تخصصی این بـرنـد مـعروف و بـاکیفیت ادامـه یافـت. امـا در سـال 1397 بـا افـزایش برند هاي تخصصی ما، اسم فروشگاه به پادون تغییر کرد.

  پادون چیست و به چه معناست؟

  هـمانـطور که گـلدان بـه معنی محـل قـرارگیري گـل معنی میشود، پـادون نیز بـه همین معنی و بـه معنی محـل قـرارگیري پـا یا بـه اصـطلاح عـام هـمان کفش اسـت. همچنین معنی دیگري بـه معنی جـایی که درباره پا زیاد میدادند را نیز با خود به دوش میکشد.

  خدمات پادون چیست؟

  از خـدمـات اصلی پـادون مـشاوره خـرید رایگان و فـروش تخصصی کالا هـاي اصـل لـوازم ورزشی اسـت که میتوانیم بـه شـما در خـرید و اسـتفاده از بـرنـد هـاي مـعروف و حـرفـه اي لـوازم تخصصی ورزشی خـدمـت رسـانی کنیم. خـدمـات مـشاوره اي تخصصی رایگان مـا در بـحث فـعالیت هـایی که در محیط طبیعت انـجام میشونـد بـا تـحت نـام اخـتصاصی Outdoor نظیر کوهـنوردي، کوهـپیمایی، اسکی، اسکی تـورینگ، اسـنو بـرد، سـنگ نـوردي و... بـوده و بـا سـابـقه درخـشان مـا در این امـر، بهـترین مـشاوره را از مـا دریافت خواهید کرد.