پادون
سبد خرید شما خالی است!

(رومن ژروم) Romain Jerome

رومن ژروم در سال 2004 با استفاده از نام دو پسر بنیانگذار آلن باژولاز تاسیس شد. این عشق مشاور باجولاز به گلف و ساعت بود که اولین آفرینش را نیز به این برند داد: Golf Master Time، ساعتی که می توانست ضربات صاحبش را در زمین گلف بشمارد.