پادون
سبد خرید شما خالی است!

(ژاکه دغوز) jaquet droz

پیر ژاکه دروز در سال 1721 در مزرعه ای کوچک (La Ferme de Sur le Pont) در لا شو دو فوند متولد شد. او شروع به علاقه جدی به ساعت سازی و مکانیک دقیق زیر نظر بستگان بزرگتر خانواده های برانت دی گریورین، ساندوز و رابرت کرد. ثابت شد که این یک مکاشفه واقعی برای او بود.