پادون
سبد خرید شما خالی است!

(برایتلینگ) Breitling

Breitling یک ساعت ساز لوکس سوئیسی است که در سال 1884 در سن ایمیر سوئیس توسط لئون بریتلینگ تاسیس شد. این شرکت به خاطر کرونومترهای دقیق خود که برای هوانوردان طراحی شده است و در گرنچن، سوئیس مستقر است، شناخته شده است.