سفارش خرید کالا از پادون

تعیین قیمت اولیه و ثبت سفارش کالا

;

محاسبه قیمت کالا

0 ریال

0 ریال

0 ریال

0 ریال

محاسبه هزینه باربری

(هزینه باربری زمان ارسال به ایران محاسبه و توسط حسابداری پادون جهت پرداخت اعلام میگردد)

باربری کفش از اروپا-امارات-امریکا 30 یورو

باربری بوت زیر 1 کیلو از اروپا و امریکا 39 یورو

عینک و عطر و ساعت و کالای دیجیتال زیر یک کیلو 20 یورو

باربری وزنی از اروپا-امریکا کیلویی 30 یورو (حداقل محاسبه از اروپا 200 گرم و از امریکا 500 گرم)

باربری وزنی از امارات کیلویی 70 درهم (حداقل محاسبه 500 گرم)

مبلغ نهایی (قیمت انتقالی به درگاه)

0 ریال

مشخصات کالا